Werken bij Profila Zorg - recruitment

Profila Zorg - Werken bij Profila

EF2 betrok ons als videopartner om content te verzorgen met recruitment als doel.
Vlot, vernieuwend en inzage in de werkzaamheden van de bewuste functie waren onderdeel van de briefing.
Mooi om met de echte medewerkers te werken die passie hebben voor hun vak.