Zig Online Communicatie - commercial

Zig - Zig Online Communicatie

Deze film lag letterlijk op het bureau van de doelgroep. De video was verpakt in een videobrochure, die een uitnodiging was voor een evenement. 
We hebben een stoel als metafoor gebruikt, die verder doorgevoerd is in de campagne.